o nama

Beogradski centar za ljudska prava od samog osnivanja ima u fokusu mlade, dok od 2014.
godine kroz poseban program intenzivno radi na poboljšanju položaja mladih. 
Cilj Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava jeste izgradnja solidarnog
društva jednakih šansi, društva u kome se poštuju ljudska prava i svi mladi ljudi ostvaraju svoje
pune kapacitete.

Omladinski program je sproveo  više stotina edukativnih radionica, seminara i treninga za
mlade, kao i za nastavnike, omladinske radnike i trenere širom Srbije  i ostvario velike pomake
na polju omladinske politike, participacije mladih u procesima odlučivanja, zagovarajući za
inkluzivnost, jednakost i poštovanje ljudskih prava.

Tokom svog postojanja, Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava je postao
značajan akter u polju neformalnog obrazovanja , omladinskog rada i zaštite i promocije ljudskih
prava mladih.

Za to vreme, postignuti su rezultati kao što su: